Унiверciтэт – школе

07.02.2024

Падчас Тыдня гуманiтарных дысцыплiн у школе адбылася сустрэча фармату «Унiверсiтэт – школе», у якой прынялi ўдзел вучнi 8-9 класаў i настаўнiкi школы, многiя з якiх некалi скончылi фiлалагiчны факультэт Брэсцкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А.С. Пушкiна.

Дацэнт кафедры рускай лiтаратуры i журналiстыкi фiлалагiчнага факультэта вышэйназванага ўнiверсiтэта Вольга Мiкалаеўна Кавальчук закранула прафарыентацыйныя пытаннi, а пасля на прыкладах аповесцей Алеся Адамовiча i Васiля Быкава, а таксама кiнаадаптацый лiтаратурных твораў актуалiзавала важныя тэмы генацыду беларускага народа i вартасцi мiрнага жыцця.